Friday, 6 March 2015

ആസൂ ഭരീ ഹേ...

ആസൂ ഭരീ ഹേ...
രചന: ഹസ്റത് ജയ്‌പൂരി
ആലാപനം: മുകേഷ്.


ആസൂ ഭരീ ഹേ യെ ജീവന്‍ കി രാഹേം
കോയി ഉന്‍സെ കെഹ്ദേ ഹമേം ഭൂല്‍ ജായേം
ആസൂ ഭരീ ഹേ....

വാദെ ഭുലാ ദേ ഖസം തോഡ്‌ ദേ വോ
ഹാലത് പേ അപ്നി ഹമേ ചോട് ദേ വോ
ഐസേ ജഹാം സെ ക്യോം ഹം ദില്‍ ലഗായേം
കോയി ഉന്‍സെ കെഹ്ദേ....

ബര്‍ബാദിയോം കീ അജബ് ദാസ്താന്‍ ഹൂം
ശബ്നം ഭീ രോയെ മേ വോ ആസ്മാന്‍ ഹൂം
തുമേം ഹര്‍ മുബാറക് , ഹമേം അപ്നി ആഹേം.
കോയി ഉന്‍സെ കെഹ്ദോ
ആസൂ ഭരീ ഹേ യെ ജീവന്‍ കീ രാഹേം.....
-----------------------------------------------------------------------------------
അശ്രു നിര്‍ഭരം
-----------------------------
എന്റെ ജീവിത പാതകള്‍
കണ്ണീര്‍ക്കണങ്ങളില്‍ കുതിര്‍ന്നിരിക്കുന്നു.
എന്നെയങ്ങ് മറന്നേക്കൂ എന്ന്
ആരെങ്കിലും അവളോടൊന്ന് പറയൂ.

വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ അവള്‍ക്കു വിസ്മരിക്കാം
പ്രതിജ്ഞകള്‍ ലംഘിക്കുകയുമാവാം
എന്നെ എന്റെ പാട്ടിനു വിട്ടേക്കുക
ഈ ദുരവസ്ഥ ഇനിയും താങ്ങാന്‍
എന്റെ ഹൃദയത്തിനു കരുത്തില്ല.
എന്നെ ഇനി ഓര്‍മ്മിക്കെണ്ടെന്നു
വല്ലവരും അവളോടൊന്ന് പറയൂ

ശൈഥില്യത്തിന്റെ വിചിത്രമായ
ദുഃഖകഥയാണ് ഞാന്‍
ഹിമകണങ്ങള്‍ ബാഷ്പ ധാരയായി
വര്‍ഷിച്ചു കേഴും ആകാശമാകുന്നു ഞാന്‍

മനസ്വിനീ നിനക്ക് സര്‍വ്വ മംഗളം
ചുടു നെടുവീര്‍പ്പുകളിലേക്ക് മടങ്ങട്ടെ ഞാന്‍
എന്നെ മറക്കാം നിനക്കെന്ന്‍
അവളോട്‌ പറയിന്‍ കൂട്ടരേ....


മുജെ ബാര്‍ ബാര്‍ സദാ ന ദേ

മുജെ ബാര്‍ ബാര്‍ സദാ ന ദേ
----------------------
ആലാപനം : അബ്ബാസ് അലി ഖാന്‍
രചന: ഹസ്രത് ഗുല്‍സാര്‍ സബ് രി

ന ഹേ ഇബ്തദാ മേരെ ഇശ്ഖ് കീ
ന ഹേ ഇന്‍തിഹാ മേരെ ഇശ്ഖ് കീ
മേരാ ഇശ്ഖ് ഹീ ഹേ മേരാ ഖുദാ
മുജെ ഔര്‍ കോയി ഖുദാ ന ദേ

മുജെ ബാര്‍ ബാര്‍ സദാ ന ദേ
മേരി ഹസ്റതോം കൊ ഹവാ ന ദേ
മേരെ ദില്‍ മേ ആതിഷ് ഇശ്ഖ് ഹേ
മേരി ആഗ് തുജ്കോ ജലാ ന ദേ

മേം ഗദാ നഹീ ഫഖീര്‍ ഹൂം
മേം ഖലന്തറോം കാ അമീര്‍ ഹൂം
മുജെ തുജ്സേ കുച് നഹി ചാഹിയെ
മുജെ മാംഗ് നെ കീ അദാ ന ദേ

മേരാ ഇശ്ഖ് ഹേ മേരാ സിന്ദഗി
മേരാ ആശിഖോം മേ ശുമാര്‍ കര്‍
മുജെ ആശികീ കാ സിലാഹ് ന ദേ
യെ മേരീ ജുനൂന്‍ കാ ഗുരൂര്‍ ഹേ
മുജെ ബേഖുദീ സെ സുറൂര്‍ ഹേ
മുജെ ബാര്‍ ബാര്‍ സദാ ന ദേ......
===================

അനാദിയായ സ്നേഹം.
----------------------
പ്രാരംഭമില്ല, ഇല്ല അന്ത്യവും
എന്നില്‍ നിറയുന്ന സ്നേഹം
നിത്യം നിരാമയം
എന്റെ സ്നേഹം , എന്റെ ഈശ്വരന്‍
വേണ്ട വേണ്ടെനിക്ക് വേറെ ഈശ്വരന്മാര്‍

ആവര്‍ത്തിച്ചാവര്‍ത്തിച്ചു വിളിക്കായ്കയെന്നെ
എന്റെ മോഹങ്ങള്‍ തല്ലിക്കൊഴിക്കായ്ക
എന്റെ ഹൃദയത്തിലെരിയുന്ന
പ്രണയാഗ്നിജ്വാല
എന്റെ സ്നേഹാഗ്നിയില്‍
നീ വെന്തു ദഹിക്കാതിരിക്കട്ടെ.

നിസ്വനാം ഫഖീറെങ്കിലും
ഭിക്ഷാം ദേഹിയല്ല ഞാന്‍
സാത്വിക ശ്രേഷ്ഠര്‍ തന്‍
അമരത്തിരിപ്പവന്‍.

കാംക്ഷിപ്പതില്ല ഞാന്‍
നിന്നില്‍ നിന്നോന്നുമേ
ഇരവ് തെണ്ടിയായി നീ
എന്നെ മാറ്റാതിരിക്കുക.

ഈ സ്നേഹം തന്നെയാണെന്റെ ജീവിതം.
എന്നെ കുലീനാനുരാഗിയായി
കരുതിയാലും.
സ്നേഹത്തിനു വേണ്ടെനിക്ക്
നിന്റെ പ്രതിഫലം
ഇത് തീവ്രാനുരാഗത്തിന്റെ
ബഹീര്‍സ്ഫുരണം.
യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ വിരക്തിയിലാണെന്റെ
പരമാനന്ദ സായൂജ്യം. 

Saturday, 28 February 2015

ഹം കൊ കിസ്കെ ഗം നെ മാരാ

ഹം കൊ കിസ്കെ ഗം നെ മാരാ
ആലാപനം: ഗുലാം അലി
രചന : മസ്രൂര്‍ അന്‍വര്‍

ഹം കൊ കിസ്കെ ഗം നെ മാരാ
യഹ് കഹാനീ ഫിര്‍ സഹി
കിസ്നെ തോഡാ ദില്‍  ഹമാരാ
യഹ് കഹാനീ ഫിര്‍ സഹി

ദില്‍ കെ ലുട്നെ കാ സബഖ്
പൂചോന സബ്കെ സാമ്നെ
നാം ആയേഗാ തുംമാരാ
യഹ് കഹാനീ ഫിര്‍ സഹീ

നഫ്റതോം കേ തീര്‍ ഖാകര്‍
ദോസ്തോം കെ ഷഹര്‍ മെ
ഹംനെ കിസ് കിസ്കോ പുകാരാ
യഹ് കഹാനീ ഫിര്‍ സഹീ

ക്യാ ബതായേ പ്യാര്‍ കീ ബാസീ
വഫാ കീ രാഹ് മേം
കോന്‍ ജീതാ , കോന്‍ ഹാരാ
യഹ് കഹാനീ ഫിര്‍ സഹീ...
=================================


എന്നെ മാരകമായി പ്രഹരിച്ചതേതു ദുഃഖം
------------------------------------------
ഞാന്‍ പിടയുന്നത് ആര് പകര്‍ന്ന
നോവിന്‍ പ്രഹരമേറ്റിട്ടാണെന്നോ,
ആ കഥ ഞാന്‍ പിന്നീട് പറയാം.
എന്റെ ഹൃദയം വെട്ടി നുറുക്കിയതാരെന്നോ
അക്കഥയും ഞാന്‍ പിന്നീടുരക്കാം

എന്റെ ഉള്ളം കലങ്ങിയതിന്‍ കാരണം
സര്‍വ്വരുടെയും സമക്ഷം
ആരായാനാണോ ഭാവം?
(വ്യസന ഹേതു തിരഞ്ഞാല്‍)
ആദ്യം ഉയര്‍ന്നു വരുന്നത്
നിന്റെ പേര് തന്നെയാകും.
അക്കഥകളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം.

വിദ്വേഷത്തിന്റെ അസ്ത്ര മുനയേറ്റ്
ഹൃദയം മുറിഞ്ഞവന്‍ ഞാന്‍
അതും സുഹൃദ് സമൃദ്ധമായ
ഈ നഗര മധ്യത്തില്‍ വച്ച്.
ആരുടെയൊക്കെ പേര് ഞാന്‍ വിളിച്ചു.
ആ കഥയും പിന്നീടുരക്കുന്നതല്ലേ ഗുണകരം.

എന്ത് പറയാന്‍ ,
സംഭവിച്ചത് പ്രണയത്തിന്റെ ചൂതാട്ടമായിരുന്നു.
ഞാനാകട്ടെ ആത്മാര്‍ത്ഥ സ്നേഹത്തിന്റെ വഴിത്താരയിലും.
ഇവിടെ ആര് ജയിച്ചു ആര് തോറ്റു,

അക്കഥയും പിന്നീടൊരിക്കലാവാം...